BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Tài khoản

Với mọi cấp độ kinh nghiệm, chúng tôi đều có tùy chọn phù hợp cho mọi nhà giao dịch.

Tài khoản Standard Zero

Tài khoản giao dịch không thu phí dành cho những nhà giao dịch muốn có trải nghiệm giao dịch đầy đủ.

Tài khoản Pro Zero

Tài khoản giao dịch không thu phí dành cho những nhà giao dịch từ trung cấp đến chuyên nghiệp muốn giao dịch với mức phí hoa hồng thấp và các mức chênh lệch cạnh tranh.

Tài khoản Raw

Tài khoản giao dịch với mức chênh lệch thấp nhất. Giao dịch EUR USD với mức chênh lệch chỉ từ 0.1 pips.

Tài khoản Standard Zero

Thiết kế cho những nhà giao dịch mới hoặc trung cấp muốn có trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh.

Pro Zero

Lý tưởng cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn có mức phí hoa hồng thấp và các mức chênh lệch cơ sở.

Tài khoản Raw

Dành cho những nhà giao dịch muốn giao dịch với giá thị trường thực. Giao dịch với mức chênh lệch chỉ từ 0.0 pips.