Đào tạo

Cho dù bạn là người mới giao dịch hay một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, bạn có thể được cập nhật những tin tức mới nhất và phân tích của chuyên gia.
HỌC CÁCH GIAO DỊCH

Tài nguyên của chúng tôi

Tìm hiểu nghệ thuật giao dịch trên thị trường tài chính với các video và hướng dẫn độc quyền của chúng tôi.

Podcast

Đăng ký và nghe podcast hàng tuần của chúng tôi, Trade Retreat. Được dẫn dắt bởi chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của chúng tôi, Connor Woods.

Video Hướng dẫn

Tìm hiểu cách vận hành và các tính năng giao dịch trên tài khoản Zenfinex của bạn thông qua các video hướng dẫn chi tiết.

Phân tích Thị trường

Xem các video phân tích thị trường chuyên sâu hàng ngày từ nhà bình luận thị trường cấp cao của chúng tôi, Connor Woods.