NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

API FIX

Kết nối Tính thanh khoản cấp tổ chức của Zenfinex với nền tảng giao dịch hoặc công cụ dữ liệu của riêng bạn.

Tính năng

Giao thức Trao đổi Thông tin Tài chính (FIX) là một tiêu chuẩn nhắn tin được phát triển đặc biệt cho việc trao đổi điện tử theo thời gian thực của các giao dịch toàn cầu. FIX là một giao thức nhắn tin tiêu chuẩn được sử dụng trên toàn cầu trên nhiều thị trường như chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn, và ngoại hối. Zenfinex hỗ trợ nhắn tin FIX phiên bản 4.4 (www.fixprotocol.org).