BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Tài khoản

Chúng tôi có các gói tùy chọn phù hợp với các nhà đầu tư từ mới bắt đầu cho đến chuyên nghiệp

Tiêu chuẩn

Thiết kế vô cùng phù hợp với nhà đầu tư mới hoặc trung cấp để có một trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh.

Pro

Hoàn hảo đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn có tỷ lệ hoa hồng thấp và tận hưởng  chênh lệch cấp tổ chức.

VIP (ECN)

Dành cho các chuyên gia giao dịch với khối lượng lớn. Truy cập vào tỷ giá hối đoái gốc giữa các ngân hàng liên kết và còn nhiều hơn thế.

LOẠI TÀI KHOẢN

Tài khoản tối thiểu
$50

Tài khoản tối đa
Không giới hạn 

Đòn bẩy FOREX lên tới
*500:1

Đòn bẩy CFD (chỉ số và hàng hóa) lên tới
*250:1 / 200:1

Cặp tỉ giá FOREX
Trên 50

Công cụ CFD
Chỉ số, Kim loại và Dầu

Khớp lệnh FOREX
STP/NDD

Giá FOREX
Giá bán lẻ

Phí
$0

Số lot tối thiểu
0.01

Số lot tối đa
20

Cảnh báo kí quỹ
50%

Dừng lệnh
30%

 

Tài khoản tối thiểu
$2,000

Tài khoản tối đa
Không giới hạn 

Đòn bẩy FOREX lên tới
*500:1

Đòn bẩy CFD (chỉ số và hàng hóa) lên tới
*250:1 / 200:1

Cặp tỉ giá FOREX
Trên 50

Công cụ CFD
Chỉ số, Kim loại và Dầu

Khớp lệnh FOREX
STP/NDD

Giá FOREX
Giá cho Tổ chức

Phí
$5 trên 1 lot

Số lot tối thiểu
0.01

Số lot tối đa
20

Cảnh báo kí quỹ
50%

Dừng lệnh
30%

 

Tài khoản tối thiểu
$100,000

Tài khoản tối đa
Không giới hạn 

Đòn bẩy FOREX lên tới
*500:1

Đòn bẩy CFD (chỉ số và hàng hóa) lên tới
*250:1 / 200:1

Cặp tỉ giá FOREX
Trên 50

Công cụ CFD
Chỉ số, Kim loại và Dầu

Khớp lệnh FOREX
STP/NDD

Giá FOREX
Thỏa thuận đặc biệt

Phí
$0

Số lot tối thiểu
0.01

Số lot tối đa
20

Cảnh báo kí quỹ
50%

Dừng lệnh
30%

 

* Đòn bẩy của chúng tôi là đòn bẩy giao động

Tiêu chuẩn

Được thiết kế cho các nhà giao dịch mới hoặc trung cấp muốn có trải nghiệm giao dịch hoàn chỉnh.

Pro

Hoàn hảo đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn có tỷ lệ hoa hồng thấp và tận hưởng chênh lệch cấp tổ chức.

VIP (ECN)

Dành cho các chuyên gia giao dịch với khối lượng lớn. Truy cập vào tỷ giá hối đoái gốc giữa các ngân hàng liên kết và còn nhiều hơn thế.